Những ngày cuối năm ở chợ hoa Đà Nẵng

    Báo Tiền Phong
    Gốc

    (TNO) Những ngày giáp Tết, TP Đà Nẵng mưa dầm. Chợ hoa xuân TP Đà Nẵng “mở hàng” từ 22 âm lịch, những ngày đầu sức mua chưa cao, năm nào cũng vậy, nhiều người mua hoa chờ vào những ngày cuối cùng người trồng hoa sẽ hạ giá để “vét hàng”.

    Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/news/Pages/200904/20090124183833.aspx