Những ngày cuối cùng của nhà thơ Phạm Tiến Duật

    Báo Công An Nhân Dân
    2 đăng lạiGốc

    Cuối cùng tôi vẫn đủ can đảm để ấn vào số điện thoại của nhà thơ Phạm Tiến Duật sau khi anh mất đã 20 ngày. Không ai hình dung được tâm trạng của tôi lúc đó, tôi vừa run, vừa sợ, một nỗi sợ mơ hồ không lý giải. Cuối cùng ơn trời, vẫn có người nhấc máy để cho tôi hy vọng.

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/vanhoa/2008/1/82889.cand