Những ngày chống quân xâm lược Trung Quốc trên báo chí năm 1979

Cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới phía Bắc, chống quân Trung Quốc xâm lược là một sự kiện vô cùng quan trọng, được phản ánh dày đặc trên trang nhất các tờ báo lớn trong nước thời kỳ đó. Ngày 16.2.1979, báo Nhân dân số 9018 đã đăng bài xã luận của TTXVN với nhan đề "Không được đụng đến Việt Nam!"

Những ngày chống quân xâm lược Trung Quốc trên báo chí năm 1979 - Ảnh 1

Ngày 16.2.1979, báo Nhân dân số 9018 đã đăng bài xã luận của TTXVN với tiêu đề "Không được đụng đến Việt Nam!". Trong đó nêu rõ "mưu toan che đậy xâm lược bành trướng, Bắc Kinh ra sức thổi phồng luận điệu tuyên truyền, vu cáo rùm beng về cái gọi là sự xâm lược của chủ nghĩa bành trướng khu vực Việt Nam chống Trung Quốc".

Những ngày chống quân xâm lược Trung Quốc trên báo chí năm 1979 - Ảnh 2

Sau khi Trung Quốc phát động chiến tranh xâm lược dọc biên giới, ngày 18.2.1979 báo Quân đội Nhân dân và báo Nhân dân đều đăng Tuyên bố của Chính phủ Việt Nam về cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam của những người cầm quyền Trung Quốc. Trên trang còn có xã luận kiên quyết giáng trả bọn xâm lược, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.

Những ngày chống quân xâm lược Trung Quốc trên báo chí năm 1979 - Ảnh 3

Nhiều quốc gia, tổ chức quốc tế ở thời điểm đó đã ra tuyên bố phản đối Trung Quốc và ủng hộ Việt Nam.

Những ngày chống quân xâm lược Trung Quốc trên báo chí năm 1979 - Ảnh 4

Những ngày chống quân xâm lược Trung Quốc trên báo chí năm 1979 - Ảnh 5

Trên mặt báo, liên tục có thông tin về tình hình chiến đấu ngoan cường, anh dũng của quân và dân ta trừng trị quân xâm lược.

Những ngày chống quân xâm lược Trung Quốc trên báo chí năm 1979 - Ảnh 6

Báo Quân đội nhân dân dành chuyên trang để biểu dương, cổ vũ, động viên tinh thần chiến đấu của các đơn vị, cá nhân với quân xâm lược Trung Quốc.

Những ngày chống quân xâm lược Trung Quốc trên báo chí năm 1979 - Ảnh 7

Những ngày chống quân xâm lược Trung Quốc trên báo chí năm 1979 - Ảnh 8

Ngày 5.3.1979 báo Nhân dân, Quân đội Nhân dân đăng lời kêu gọi của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam kèm theo bài xã luận "Cả nước đánh giặc, toàn dân là lính".

Những ngày chống quân xâm lược Trung Quốc trên báo chí năm 1979 - Ảnh 9

Ngày 6.3.1979 trên các báo đăng Quyết định Tổng động viên của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Lệnh Tổng động viên của Chủ tịch nước.

Những ngày chống quân xâm lược Trung Quốc trên báo chí năm 1979 - Ảnh 10

Ngày 20.3.1979 báo Nhân dân đăng trang nhất "Thắng lợi rất oanh liệt và toàn diện đánh bại 600 nghìn quân Trung Quốc xâm lược". Đồng thời có tin, Bộ Ngoại giao tổ chức họp báo lớn để giới thiệu chiến thắng vào ngày 19.3.1979. Còn báo Quân đội nhân dân đăng Thông cáo của Bộ Quốc phòng: qua 30 ngày đêm chiến đấu cực kỳ anh dũng, quân và dân ta đã chiến thắng oanh liệt.

Những ngày chống quân xâm lược Trung Quốc trên báo chí năm 1979 - Ảnh 11

Ngày 21.3.1979, Báo Nhân dân đăng bài lớn “Cả nước mừng chiến thắng lịch sử đánh bại quân Trung Quốc xâm lược”. Hơn 30 nghìn người mít tinh giữa quảng trường ở Hà Nội để mừng chiến thắng.

Những ngày chống quân xâm lược Trung Quốc trên báo chí năm 1979 - Ảnh 12

Những ngày chống quân xâm lược Trung Quốc trên báo chí năm 1979 - Ảnh 13

Các báo đăng tin những tấm gương tiêu biểu anh dũng chiến đấu vì nền chủ quyền của đất nước trong cuộc chiến đánh bại Trung Quốc xâm lược.

Xem thêm: Chiến tranh biên giới phía Bắc: Trận chiến khốc liệt cuối cùng 30 năm trước