"Những ngày châu Âu" trở lại Việt Nam

    Báo Công An Nhân Dân
    1 đăng lạiGốc

    Festival văn hóa mang tên "Những ngày châu Âu" đã trở lại trong tháng 5/2008 để làm phong phú thêm bức tranh văn hóa của Hà Nội và TP Hồ Chí Minh.

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/vanhoa/2008/4/89704.cand