“Những ngày châu Âu” ở Việt Nam

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Ngày 9/5 đã trở thành “Ngày châu Âu” trên toàn thế giới. Được khởi xướng từ năm 2004, “Những ngày châu Âu” giờ đây đã trở thành một chương trình văn hóa sôi động và không thể thiếu trong lịch hoạt động văn hóa thường niên tại Việt Nam.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=22&NewsId=55466