Những nét nổi bật của dự án Trường quốc tế Canada tại Việt Nam

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND- Một trong những nét nổi bật của Trường quốc tế Canada tại Việt Nam là học phí chỉ bằng khoảng 60% học phí của các trường quốc tế khác tại TP Hồ Chí Minh hiện nay và có nhiều chế độ miễn giảm, cấp học bổng cho các học sinh giỏi văn hóa hoặc có năng khiếu xuất sắc về thể thao, nghệ thuật.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=135172&sub=74&top=41