Những “Nàng dâu hiếu thảo” của các bố, mẹ liệt sĩ

    Báo Đầu Tư
    Gốc

    (CATP) “Nàng dâu hiếu thảo” là phong trào đã thành lệ hơn 20 năm nay ở huyện nghèo Đại Lộc - Quảng Nam. Những người “con dâu” chăm sóc những người bố, mẹ đơn thân thuộc diện chính sách (không họ hàng thân thích) đã làm...

    Nguồn Đầu Tư: http://www.congan.com.vn/phong_su_dieu_tra/mlfolder.2007-12-28.6251781353/mlfolder.2007-12-28.8400377487/mlnews.2008-06-27.5973199544