Những nạn nhân chất độc da cam Việt Nam phải được chăm sóc và giúp đỡ

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    Hội đồng Hòa bình Mỹ vừa ra Tuyên bố phản đối Tòa án tối cao Mỹ từ chối xem xét yêu cầu của các nạn nhân chất độc da cam Việt Nam đề nghị xem xét lại phán quyết của các tòa án cấp dưới bác bỏ vụ kiện đòi các công ty sản xuất hóa chất Mỹ bồi thường.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=143430&sub=130&top=37