Những mẫu xe làm 'siêu lòng' lái xe Uber

Những mẫu xe khiến lái xe Uber "siêu lòng" gồm có: Audi A4, BMW 340i, Chevrolet SS, Ford Fusion, Mazda 6...

Những mẫu xe làm 'siêu lòng' lái xe Uber - Ảnh 1

Audi A4 2.0T Quattro

Những mẫu xe làm 'siêu lòng' lái xe Uber - Ảnh 2

Nội thất Audi A4 2.0T Quattro

Những mẫu xe làm 'siêu lòng' lái xe Uber - Ảnh 3

BMW 340i xDrive Gran Turismo

Những mẫu xe làm 'siêu lòng' lái xe Uber - Ảnh 4

Nội thất BMW 340i xDrive Gran Turismo

Những mẫu xe làm 'siêu lòng' lái xe Uber - Ảnh 5

Chevrolet SS

Những mẫu xe làm 'siêu lòng' lái xe Uber - Ảnh 6

Nội thất Chevrolet SS

Những mẫu xe làm 'siêu lòng' lái xe Uber - Ảnh 7

Dodge Charger R/T

Những mẫu xe làm 'siêu lòng' lái xe Uber - Ảnh 8

Nội thất Dodge Charger R/T

Những mẫu xe làm 'siêu lòng' lái xe Uber - Ảnh 9

Ford Fusion Sport

Những mẫu xe làm 'siêu lòng' lái xe Uber - Ảnh 10

Nội thất Ford Fusion Sport

Những mẫu xe làm 'siêu lòng' lái xe Uber - Ảnh 11

Honda Accord Sport

Những mẫu xe làm 'siêu lòng' lái xe Uber - Ảnh 12

Nội thất Honda Accord Sport

Những mẫu xe làm 'siêu lòng' lái xe Uber - Ảnh 13

Lexus GS F

Những mẫu xe làm 'siêu lòng' lái xe Uber - Ảnh 14

Nội thất Lexus GS F

Những mẫu xe làm 'siêu lòng' lái xe Uber - Ảnh 15

Mazda 6

Những mẫu xe làm 'siêu lòng' lái xe Uber - Ảnh 16

Nội thất Mazda 6

Những mẫu xe làm 'siêu lòng' lái xe Uber - Ảnh 17

Subaru WRX

Những mẫu xe làm 'siêu lòng' lái xe Uber - Ảnh 18

Nội thất Subaru WRX

Những mẫu xe làm 'siêu lòng' lái xe Uber - Ảnh 19

Volkswagen Jetta GLI

Những mẫu xe làm 'siêu lòng' lái xe Uber - Ảnh 20

Nội thất Volkswagen Jetta GLI