Những mẫu ô tô kỳ lạ trên thế giới

Có rất nhiều hãng xe trên thế giới như: Toyota, Honda, BMW... Nhưng các bạn sẽ hoàn toàn ngạc nhiên, bất ngờ và lý thú khi nhìn thấy các mẫu xe sau đây.

1. Xe có thể chạy và có thể bay

Những mẫu ô tô kỳ lạ trên thế giới - Ảnh 1

Những mẫu ô tô kỳ lạ trên thế giới - Ảnh 2

2. Và xe đĩa bay

Những mẫu ô tô kỳ lạ trên thế giới - Ảnh 3

3. Máy bay hay xe ...

Những mẫu ô tô kỳ lạ trên thế giới - Ảnh 4

4. Vừa là xe vừa là thuyền

Những mẫu ô tô kỳ lạ trên thế giới - Ảnh 5

Những mẫu ô tô kỳ lạ trên thế giới - Ảnh 6

5. Các mẫu ô tô lạ mắt khác

Những mẫu ô tô kỳ lạ trên thế giới - Ảnh 7

Xe hay bàn Bi a?

Những mẫu ô tô kỳ lạ trên thế giới - Ảnh 8

Xe hay bồn tắm?

Những mẫu ô tô kỳ lạ trên thế giới - Ảnh 9

Mô tô địa hình đẹp bất ngờ

Những mẫu ô tô kỳ lạ trên thế giới - Ảnh 10

Xe ô tô bằng chất liệu gỗ

Những mẫu ô tô kỳ lạ trên thế giới - Ảnh 11

Xe có thể tháo đuôi

Những mẫu ô tô kỳ lạ trên thế giới - Ảnh 12

Xe kết cấu bằng lưới sắt

Những mẫu ô tô kỳ lạ trên thế giới - Ảnh 13

Xe sặc sỡ màu sắc với kính màu

Những mẫu ô tô kỳ lạ trên thế giới - Ảnh 14

Xe có phủ lớp vỏ bằng băng

Những mẫu ô tô kỳ lạ trên thế giới - Ảnh 15

Xe kết hợp với nhà ở di động

Theo Blogtuche.com