Những mảnh đời đen đúa của phu mỏ Trung Quốc

Trung Quốc là nước tiêu thụ năng lượng lớn nhất thế giới, là nước sản xuất than lớn nhất thế giới, chiếm 40% sản lượng than toàn cầu. Ngành khai thác than ở Trung Quốc cũng thuộc dạng nguy hiểm nhất thế giới, cướp đi sinh mạng của hàng ngàn người phu mỏ.

Số người tử vong do tai nạn mỏ than năm 2011 là 2.000, giảm so với 7.000 năm 2002. Nhưng có người cho rằng con số đó phải gần 20.000 người/năm, chưa kể đến vô số thợ mỏ mắc bệnh "phổi đen" hay các bệnh khác liên quan đến phổi.

Trong khi Trung Quốc đang công nghiệp hóa với tốc độ nhanh chóng, những hình ảnh nhói lòng về những mảnh đời phu mỏ như thế này sẽ chưa biến mất trong tương lai gần.

Thùy Dương