Những lúc mệt mỏi chỉ muốn gạt bỏ mọi thứ để đi đâu đó thật xa...

Vì chỉ có đi chơi, du lịch thì mới quên hết sầu muộn, mới hòa mình vào thiên nhiên tươi mới được.

Nếu bạn cảm thấy buồn, hãy xách balo lên và... đi.

T.H
Theo Vietnamnet