​ Những 'lần đầu tiên' thú vị của kỳ bầu cử Mỹ năm nay

Có thể nói, kỳ bầu cử tổng thống Mỹ năm nay sẽ được ghi dấu trong lịch sử với hai ứng viên đặc biệt và những chiến dịch tranh cử cũng khác thường không kém.