Những kỹ thuật mới tại Thế vận hội Bắc Kinh 2008

    Báo Đại Đoàn Kết
    Gốc

    "Thế vận hội kỹ thuật cao" là một trong những khẩu hiệu của thế vận hội (TVH) Bắc Kinh 2008. Đó là những kỹ thuật gì? Có rất nhiều kỹ thuật mới đã được triển lãm tại Hội chợ Khoa học Kỹ thuật 2007 ở Bắc Kinh.

    Nguồn Đại Đoàn Kết: http://antg.cand.com.vn/vi-vn/ktvhkh/2007/12/64935.cand