Những kịch bản 'công phá' các thị trường toàn cầu

Trong báo cáo công bố tháng 12/2022, nhóm các nhà chiến lược của Standard Chartered, tập đoàn tài chính hàng đầu của Anh, đã liệt kê 8 kịch bản 'phiền não' có thể dẫn tới những biến động mạnh trên các thị trường chứng khoán, trái phiếu và tiền điện tử.

Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/nhung-kich-ban-cong-pha-cac-thi-truong-toan-cau-67966.htm