Những khuôn mặt nổi bật đầu năm 2008

    Báo Đầu Tư
    Gốc

    (ĐSTB) ROBERT DOWNEY JR: SIÊU NHÂN MỚI! Được đề cử giải Oscar cách đây 15 năm, có thời gian ngôi sao này lâm cảnh tù tội và phải đi cai nghiện. Nhưng năm 2008 lại là một thành công lớn với Downey, những thất bại trong quá khứ...

    Nguồn Đầu Tư: http://www.congan.com.vn/quoc_te/mlfolder.2007-12-28.6251781353/mlfolder.2007-12-28.6540068764/mlnews.2008-01-04.6082480971