"Những khoảnh khắc từ con mắt thứ ba"

    Báo Công An Nhân Dân
    Gốc

    Không thể cảm nhận được sự hối hả, sự tấp nập của cuộc sống bằng con mắt bình thường nhưng Cung đã cảm nhận bằng chính tâm hồn mình với niềm đam mê cháy bỏng muốn cống hiến cho đời. Cung cảm nhận cuộc sống bằng "con mắt thứ ba". "Con mắt" ấy chính là tâm hồn của Cung. Đúng như tiêu đề của cuộc trưng bày "Những khoảnh khắc từ con mắt thứ ba".

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/vanhoa/2007/11/79410.cand