Những khoảnh khắc ám ảnh nhất lịch sử nhân loại

Những bức ảnh lịch sử dưới đây ghi dấu những dấu mốc quan trọng trong cuộc sống của nhân loại.

Phát xít Đức không kích thủ đô Moscow, Liên Xô năm 1941. Đây là một trong những bức ảnh lịch sử nổi tiếng thế giới. Hình ảnh lịch sử bầu trời London trong trận "mưa bom bão đạn" trong cuộc không chiến dữ dội giữa Anh với phát xít Đức năm 1940. Thành phố Nagasaki, Nhật Bản 20 phút sau khi bị Mỹ thả bom nguyên tử những ngày đầu tháng 8/1945. Đây là một trong những sự kiện lịch sử kinh hoàng nhất trong Chiến tranh thế giới 2 Bên trong hầm ngầm ở Berlin - nơi trùm phát xít Hitler tự sát. Máy bay của Nhật Bản bị bắn hạ và rơi xuống biển trong trận Saipan năm 1944. Bức tường Berlin chia nước Đức thành 2 miền Đông Đức và Tây Đức trong quá trình xây dựng năm 1961. Đây là bức ảnh đầu tiên chụp thánh địa Machu Pichu sau khi được phát hiện năm 1912. Người dân Đức phấn khởi, vui mừng khi Bức tường Berlin được phá bỏ năm 1989. Kiệt tác hội họa Mona Lisa của danh họa lừng danh Da Vinci được trao trả cho bảo tàng Louvre sau khi Chiến tranh thế giới 2 kết thúc. Nữ hoàng Elizabeth phục vụ trong Chiến tranh thế giới 2.

Những khoảnh khắc ám ảnh nhất lịch sử nhân loại - Ảnh 1

Phát xít Đức không kích thủ đô Moscow, Liên Xô năm 1941. Đây là một trong những bức ảnh lịch sử nổi tiếng thế giới.

Những khoảnh khắc ám ảnh nhất lịch sử nhân loại - Ảnh 2

Hình ảnh lịch sử bầu trời London trong trận "mưa bom bão đạn" trong cuộc không chiến dữ dội giữa Anh với phát xít Đức năm 1940.

Những khoảnh khắc ám ảnh nhất lịch sử nhân loại - Ảnh 3

Thành phố Nagasaki, Nhật Bản 20 phút sau khi bị Mỹ thả bom nguyên tử những ngày đầu tháng 8/1945. Đây là một trong những sự kiện lịch sử kinh hoàng nhất trong Chiến tranh thế giới 2

Những khoảnh khắc ám ảnh nhất lịch sử nhân loại - Ảnh 4

Bên trong hầm ngầm ở Berlin - nơi trùm phát xít Hitler tự sát.

Những khoảnh khắc ám ảnh nhất lịch sử nhân loại - Ảnh 5

Máy bay của Nhật Bản bị bắn hạ và rơi xuống biển trong trận Saipan năm 1944.

Những khoảnh khắc ám ảnh nhất lịch sử nhân loại - Ảnh 6

Bức tường Berlin chia nước Đức thành 2 miền Đông Đức và Tây Đức trong quá trình xây dựng năm 1961.

Những khoảnh khắc ám ảnh nhất lịch sử nhân loại - Ảnh 7

Đây là bức ảnh đầu tiên chụp thánh địa Machu Pichu sau khi được phát hiện năm 1912.

Những khoảnh khắc ám ảnh nhất lịch sử nhân loại - Ảnh 8

Người dân Đức phấn khởi, vui mừng khi Bức tường Berlin được phá bỏ năm 1989.

Những khoảnh khắc ám ảnh nhất lịch sử nhân loại - Ảnh 9

Kiệt tác hội họa Mona Lisa của danh họa lừng danh Da Vinci được trao trả cho bảo tàng Louvre sau khi Chiến tranh thế giới 2 kết thúc.

Những khoảnh khắc ám ảnh nhất lịch sử nhân loại - Ảnh 10

Nữ hoàng Elizabeth phục vụ trong Chiến tranh thế giới 2.