Những khoản phí "cắt cổ" và khó hiểu của Pacific Airlines

(VietNamNet) - Phụ thu phí, nhưng không ghi rõ lý do. Một dịch vụ, nhưng khách hàng phải trả phí đến 2 lần. Pacific Airlines có thực là hãng hàng không giá rẻ?