Những khoản cổ tức chốt quyền nửa đầu tháng 4

Theo thống kê của Vietstock tính đến ngày 31/03/2016 đã có 12 công ty thông báo chốt quyền thanh toán cổ tức trong nửa đầu tháng 04/2016. Đa số các khoản cổ tức được thanh toán bằng tiền mặt cho cổ đông.

Nổi bật nhất, CTCP Tập đoàn Hoa Sen (HOSE: HSG) chi trả cổ tức đợt 1 niên độ tài chính 2014 – 2015 bằng tiền mặt với tỷ lệ 25%. Cụ thể, ngày GDKHQ là 14/04/2016 và Công ty sẽ thực hiện thanh toán vào ngày 28/04/2016.

Tiếp đó, CTCP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông (HOSE: RAL) tiến hành tạm ứng cổ tức đợt 02 năm 2015 bằng tiền mặt, tỷ lệ thực hiện là 20%/mệnh giá. Theo đó, ngày giao dịch không hưởng quyền 04/04/2016 và ngày thanh toán là 27/04/2016.

CTCP Mỹ thuật và Truyền thông (HNX: ADC) cũng đã quyết định chi trả cổ tức năm 2015 với tỷ lệ 15%/cổ phiếu. ADC sẽ thanh toán cổ tức bằng tiền mặt vào ngày 18/04/2016.

Tỷ lệ chi trả cổ tức cho cổ đông của các công ty còn lại nằm trong khoảng từ 5% - 10%.

Những khoản cổ tức chốt quyền nửa đầu tháng 4 - Ảnh 1