Những kẻ trốn trại liều lĩnh

Hanoinet - Năm 2007 và mấy tháng đầu năm 2008, chỉ riêng ở trại giam Thanh Lâm (Thanh Hóa), đã xảy ra mấy vụ trộm táo tợn với các “tên tuổi” như Hán Văn Thắng, Lê Sỹ Hưng, Nguyễn Văn Thanh, Chíu Phúc Dẫu...