Những Hot girl chuyên “Đi sưu tầm dzai”!

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - “Thằng H hả? Tao cho “hủy hợp đồng” suốt nửa tháng nay rồi…” “Tai nạn quá, mang tiếng giai trẻ mà…” Đấy là câu chuyện của những Hot girl chuyên “Đi sưu tầm dzai”!

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=53&NewsId=36133