Những hoạt động của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại Anh

  Báo VietnamPlus
  391 liên quanGốc

  Chủ tịch Quốc hội thăm, làm việc tại Văn phòng Thị trưởng khu tài chính London, tiếp Bộ trưởng Bộ Thương mại quốc tế Anh, dự Diễn đàn cấp cao Việt Nam-Vương quốc Anh về Kinh tế và Thương mại.

  Trong khuôn khổ chương trình thăm chính thức Vương quốc Anh, chiều 29/6 (theo giờ địa phương), tại Thủ đô London, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm, làm việc tại Văn phòng Thị trưởng khu tài chính London. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

  Trong khuôn khổ chương trình thăm chính thức Vương quốc Anh, chiều 29/6 (theo giờ địa phương), tại Thủ đô London, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm, làm việc tại Văn phòng Thị trưởng khu tài chính London. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

  Trong khuôn khổ chương trình thăm chính thức Vương quốc Anh, chiều 29/6 (theo giờ địa phương), tại Thủ đô London, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm, làm việc tại Văn phòng Thị trưởng khu tài chính London. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

  Trong khuôn khổ chương trình thăm chính thức Vương quốc Anh, chiều 29/6 (theo giờ địa phương), tại Thủ đô London, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm, làm việc tại Văn phòng Thị trưởng khu tài chính London. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

  Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ ký sổ lưu niệm. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

  Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ ký sổ lưu niệm. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

  Trong khuôn khổ chương trình thăm chính thức Vương quốc Anh, chiều 29/6/2022 (theo giờ địa phương), tại Thủ đô London, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Bộ trưởng Bộ Thương mại quốc tế Anh Anne-Marie Trevelyan. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

  Trong khuôn khổ chương trình thăm chính thức Vương quốc Anh, chiều 29/6/2022 (theo giờ địa phương), tại Thủ đô London, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Bộ trưởng Bộ Thương mại quốc tế Anh Anne-Marie Trevelyan. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

  Trong khuôn khổ chương trình thăm chính thức Vương quốc Anh, chiều 29/6/2022 (theo giờ địa phương), tại Thủ đô London, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Bộ trưởng Bộ Thương mại quốc tế Anh Anne-Marie Trevelyan. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

  Trong khuôn khổ chương trình thăm chính thức Vương quốc Anh, chiều 29/6/2022 (theo giờ địa phương), tại Thủ đô London, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Bộ trưởng Bộ Thương mại quốc tế Anh Anne-Marie Trevelyan. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

  Trong khuôn khổ chương trình thăm chính thức Vương quốc Anh, chiều 29/6/2022 (theo giờ địa phương), tại Thủ đô London, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự Diễn đàn cấp cao Việt Nam-Vương quốc Anh về Kinh tế và Thương mại. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

  Trong khuôn khổ chương trình thăm chính thức Vương quốc Anh, chiều 29/6/2022 (theo giờ địa phương), tại Thủ đô London, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự Diễn đàn cấp cao Việt Nam-Vương quốc Anh về Kinh tế và Thương mại. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

  Quang cảnh Diễn đàn cấp cao Việt Nam-Vương quốc Anh về Kinh tế và Thương mại. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

  Quang cảnh Diễn đàn cấp cao Việt Nam-Vương quốc Anh về Kinh tế và Thương mại. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

  Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chứng kiến lễ trao các thỏa thuận hợp tác giữa các doanh nghiệp, địa phương hai nước. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

  Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chứng kiến lễ trao các thỏa thuận hợp tác giữa các doanh nghiệp, địa phương hai nước. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

  Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/photo-nhung-hoat-dong-cua-chu-tich-quoc-hoi-vuong-dinh-hue-tai-anh/801161.vnp