Những hình xăm con rồng

Với nhiều ý nghĩa tốt đẹp, các dân chơi chọn rồng để xăm ở nhiều vị trí trên cơ thể.