Những hình ảnh từ hiện trường tòa nhà Viettel

Sau hơn nữa ngày lang thang ngoài cổng của tòa nhà Viettel, cuối cùng các phóng viên kiên trì cũng đã được vào bên trong tòa nhà. Một vài thông tin đã được tiết lộ cùng những hình ảnh bên trong tòa nhà.