Những hình ảnh nước lũ mênh mang, ngập lụt nặng nề tại Quảng Bình, Hà Tĩnh

Do ảnh hưởng kết hợp của rìa Tây Nam lưới áp cao lục địa tăng cường, rìa Bắc rãnh áp thấp nối thâm áp thấp nhiệt đới và nhiễu động đới gió Đông trên cao, từ tối 14/10, Hà Tĩnh và Quảng Bình có mưa to đến rất to, gây ngập lụt nặng.

Dưới đây là hình ảnh về mức độ nặng nề của đợt lũ này tại các địa phương thuộc tỉnh Quảng Bình, Hà Tĩnh:

Những hình ảnh nước lũ mênh mang, ngập lụt nặng nề tại Quảng Bình, Hà Tĩnh - Ảnh 1

Những hình ảnh nước lũ mênh mang, ngập lụt nặng nề tại Quảng Bình, Hà Tĩnh - Ảnh 2

Những hình ảnh nước lũ mênh mang, ngập lụt nặng nề tại Quảng Bình, Hà Tĩnh - Ảnh 3

Những hình ảnh nước lũ mênh mang, ngập lụt nặng nề tại Quảng Bình, Hà Tĩnh - Ảnh 4

Những hình ảnh nước lũ mênh mang, ngập lụt nặng nề tại Quảng Bình, Hà Tĩnh - Ảnh 5

Những hình ảnh nước lũ mênh mang, ngập lụt nặng nề tại Quảng Bình, Hà Tĩnh - Ảnh 6

Những hình ảnh nước lũ mênh mang, ngập lụt nặng nề tại Quảng Bình, Hà Tĩnh - Ảnh 7

Những hình ảnh nước lũ mênh mang, ngập lụt nặng nề tại Quảng Bình, Hà Tĩnh - Ảnh 8

Những hình ảnh nước lũ mênh mang, ngập lụt nặng nề tại Quảng Bình, Hà Tĩnh - Ảnh 9

Những hình ảnh nước lũ mênh mang, ngập lụt nặng nề tại Quảng Bình, Hà Tĩnh - Ảnh 10

Những hình ảnh nước lũ mênh mang, ngập lụt nặng nề tại Quảng Bình, Hà Tĩnh - Ảnh 11

Những hình ảnh nước lũ mênh mang, ngập lụt nặng nề tại Quảng Bình, Hà Tĩnh - Ảnh 12

Những hình ảnh nước lũ mênh mang, ngập lụt nặng nề tại Quảng Bình, Hà Tĩnh - Ảnh 13

Những hình ảnh nước lũ mênh mang, ngập lụt nặng nề tại Quảng Bình, Hà Tĩnh - Ảnh 14

Những hình ảnh nước lũ mênh mang, ngập lụt nặng nề tại Quảng Bình, Hà Tĩnh - Ảnh 15

Những hình ảnh nước lũ mênh mang, ngập lụt nặng nề tại Quảng Bình, Hà Tĩnh - Ảnh 16

Tổng hợp hình ảnh từ báo Quảng Bình, Hà Tĩnh