Những hình ảnh "dung dị" nhất về quê hương Hồ Chủ tịch

Nam Đàn - Khu di tích Kim Liên - là nơi tuổi thơ của Chủ tịch Hồ Chí Minh được tái hiện qua các di tích lưu niệm về Người.

Mái đình.

Nhà Ngang ở quê Bác.

Lối vào nhà.

Nhà Bác Hồ ở Nghệ An.

Giếng nước.

Toàn cảnh khu nhà tưởng niệm của Bác ở Nghệ An.