Những hình ảnh đáng suy ngẫm về tác hại kinh hoàng của thuốc lá

Những hình ảnh quảng cáo ấn tượng nhất về tác hại của thuốc lá khiến ai cũng phải giật mình.

Những hình ảnh đáng suy ngẫm về tác hại kinh hoàng của thuốc lá - Ảnh 1

Hút thuốc lá là con đường dẫn đến nghĩa trang.

Những hình ảnh đáng suy ngẫm về tác hại kinh hoàng của thuốc lá - Ảnh 2

Thuốc lá sẽ hủy hoại hàm răng của bạn.

Những hình ảnh đáng suy ngẫm về tác hại kinh hoàng của thuốc lá - Ảnh 3

Hút thuốc lá không chỉ là tự sát, mà đó còn là sự ám sát người khác.

Những hình ảnh đáng suy ngẫm về tác hại kinh hoàng của thuốc lá - Ảnh 4

Thuốc lá gây lão hóa sớm.

Những hình ảnh đáng suy ngẫm về tác hại kinh hoàng của thuốc lá - Ảnh 5

Hút thuốc lá là bạn đang tải căn bệnh ung thư vào cơ thể.

Những hình ảnh đáng suy ngẫm về tác hại kinh hoàng của thuốc lá - Ảnh 6

Thuốc lá hủy hoại con người.

Những hình ảnh đáng suy ngẫm về tác hại kinh hoàng của thuốc lá - Ảnh 7

Bạn hút thuốc đồng nghĩa với việc con bạn cũng chịu ảnh hưởng.

Những hình ảnh đáng suy ngẫm về tác hại kinh hoàng của thuốc lá - Ảnh 8

Đây là những gì chúng tôi thấy khi bạn hút thuốc.

Những hình ảnh đáng suy ngẫm về tác hại kinh hoàng của thuốc lá - Ảnh 9

Thuốc lá tàn phá hai lá phổi của chúng ta.

Những hình ảnh đáng suy ngẫm về tác hại kinh hoàng của thuốc lá - Ảnh 10

Khói thuốc ngập trong bào thai.

Những hình ảnh đáng suy ngẫm về tác hại kinh hoàng của thuốc lá - Ảnh 11

Người hút thuốc và người hút thuốc thụ động - tất cả đều dẫn đến nhà xác.

Những hình ảnh đáng suy ngẫm về tác hại kinh hoàng của thuốc lá - Ảnh 12

Thuốc lá bóp chết tương lai của trẻ thơ.

Những hình ảnh đáng suy ngẫm về tác hại kinh hoàng của thuốc lá - Ảnh 13

Thuốc lá tàn phá nội tạng của chúng ta.

Những hình ảnh đáng suy ngẫm về tác hại kinh hoàng của thuốc lá - Ảnh 14

Hủy hoại sắc đẹp của chúng ta.

Những hình ảnh đáng suy ngẫm về tác hại kinh hoàng của thuốc lá - Ảnh 15

Phổi của bạn nhạy cảm hơn rất nhiều so với bạn nghĩ. Hãy dừng hút thuốc!