Những hình ảnh cực hiếm về Cách mạng Tháng Mười Nga

Hôm nay, ngày 7-11, thế giới sẽ kỷ niệm 99 năm thắng lợi của Cách mạng Tháng Mười Nga (1917-2016). Hãy cùng nhìn lại những hình ảnh về các lễ kỷ niệm được tổ chức trong 9 thập kỷ qua.

Trong lịch sử nhân loại có những cột mốc vĩ đại mà càng đứng xa lại càng thấy rõ tầm vĩ đại của chúng. Cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng Mười Nga năm 1917 đã đạt tới đỉnh cao bằng việc giành chính quyền về tay nhân dân. Đây là một sự kiện lịch sử vĩ đại của loài người và nó mang cả ý nghĩa trong nước và quốc tế.

Cuộc cách mạng 10 ngày đã làm rung chuyển cả thế giới, phá vỡ mắt xích yếu nhất trong sợi dây chuyền của chủ nghĩa đế quốc, đánh dấu bước ngoặt lịch sử vô cùng quan trọng. Đây cũng là lần đầu tiên liên minh công nhân - nông dân - binh lính, dưới sự lãnh đạo của giai cấp công nhân, đã đồng loạt đứng lên lật đổ chế độ Nga hoàng, lập ra nhà nước Nga Xôviết - Nhà nước công nông đầu tiên trên thế giới.

Khác với mọi cuộc cách mạng xã hội đã diễn ra trong lịch sử, Cách mạng Tháng Mười Nga là cuộc cách mạng xã hội đầu tiên thực hiện được mục tiêu: giải phóng nhân dân lao động khỏi áp bức, bóc lột, bất công, nâng họ lên địa vị làm chủ chế độ xã hội mới, thực hiện được khát vọng giải phóng con người, giải phóng giai cấp, giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội và tiến tới giải phóng toàn nhân loại.

Cho dù lịch sử xã hội XHCN từ cuộc Cách mạng Tháng Mười đến nay đã trải qua nhiều bước thăng trầm, nhất là sau khủng hoảng và sụp đổ chế độ XHCN ở Liên Xô, các nước Đông Âu nhưng nhân dân Việt Nam không bao giờ quên được những ảnh hưởng to lớn của Cách mạng Tháng Mười, sự giúp đỡ vô giá của các nước XHCN đối với sự nghiệp cách mạng của nhân dân Việt Nam trong tiến trình cách mạng.

Một số hình ảnh về Cách mạng Tháng Mười Nga:

Những hình ảnh cực hiếm về Cách mạng Tháng Mười Nga - Ảnh 1

Những hình ảnh cực hiếm về Cách mạng Tháng Mười Nga - Ảnh 2

Rạng sang ngày 7-11-1917 (25 tháng 10 theo lịch Nga cũ) lực lượng khởi nghĩa tấn công Cung điện Mùa Đông ở Petrograt (nay là Saint Petersburg), mở đầu cuộc Cách mạng tháng Mười Nga vĩ đại.

Những hình ảnh cực hiếm về Cách mạng Tháng Mười Nga - Ảnh 3

Lãnh tụ Đảng Bolshevich V. I. Lenin tuyên bố thành lập chính quyền Xô Viết tại Đại hội Xô Viết toàn Nga ngày 7-11-1917 tại điện Smolnya, ngay sau khi chiếm Cung điện mùa Đông.

Những hình ảnh cực hiếm về Cách mạng Tháng Mười Nga - Ảnh 4

Người dân và lực lượng khởi nghĩa diễu hành tại Saint-Peterburg chúc mừng thành công của cuộcCáchmạng ngày 7-11-1917.

Những hình ảnh cực hiếm về Cách mạng Tháng Mười Nga - Ảnh 5

Lễ diễu binh kỉ niệm 10 năm cuộc Cách mạng Tháng 10 vào năm 1927, 3 năm sau khi Lê Nin mất.

Những hình ảnh cực hiếm về Cách mạng Tháng Mười Nga - Ảnh 6

Một đơn vị Hồng quân Liên Xô duyệt binh trên Quảng trường Đỏ rồi tiến thắng ra mặt trận tiêu diệt phát xít Đức chỉ cách Moscow vài kilomet trong cuộc Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại năm 1941. Từ năm 1941, lễ kỉ niệm Cách mạng tháng Mười được tổ chức long trọng hơn với hình thức duyệt binh với lực lượng hùng hậu và khí tài quân sự.

Những hình ảnh cực hiếm về Cách mạng Tháng Mười Nga - Ảnh 7

Đoàn xe tên lửa tiến qua Quảng trường Đỏ trong lễ duyệt binh kỉ niệm Cách mạng Tháng10 vào năm 1957.

Những hình ảnh cực hiếm về Cách mạng Tháng Mười Nga - Ảnh 8

Người dân Xô Viết trong buổi lễ kỷ niệm vào năm 1975.

Những hình ảnh cực hiếm về Cách mạng Tháng Mười Nga - Ảnh 9

Hìnhảnh Nhà lãnh đạo Xô Viết L. I. Breznev trong lễ kỉ niệm 65 năm Cách mạng tháng Mười vĩ đại.

Những hình ảnh cực hiếm về Cách mạng Tháng Mười Nga - Ảnh 10

Lễ duyệt binh kỉ niệm 70 năm cuộc Cách mạng Tháng mười vào năm 1987, 1 năm sau khi Xô Viết bước vào giai đoạn cải tổ chính sách về chính trị và kinh tế mang tên “Perestroyka”.

Những hình ảnh cực hiếm về Cách mạng Tháng Mười Nga - Ảnh 11

Xe tăng trong lễ duyệt binh kỉ niệm Cách mạng tháng Mười năm 1990. Từ năm 1995, Liên Bang Nga chỉ cònáp dụng hình thức duyệt binh cho lễ kỉ niệm ngày chiến thắng Phát Xít 9 tháng 5.

Những hình ảnh cực hiếm về Cách mạng Tháng Mười Nga - Ảnh 12

Những người Cộng sản Liên Bang Nga xuống đường chúc mừng 93 năm Cách mạng tháng Mười năm 2010.

Viết Phùng (tổng hợp)