Những hình ảnh chưa từng có trên Hỏa Tinh

Những hình ảnh chưa từng có trên Hỏa Tinh

Những hình ảnh chưa từng có trên Hỏa Tinh

Những hình ảnh chưa từng có trên Hỏa Tinh

Từ khi đáp xuống bề mặt Hỏa Tinh, tàu thăm dò Perseverance của Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) đã gửi...