Những dũng sĩ “26.9”

Tạm gọi “26.9”, ngày xảy ra sự cố tang thương tại công trình cầu Cần Thơ làm tên gọi cho những người xả thân giành với thần chết từng nhân mạng. Vâng, họ là dũng sỹ dù các đó vài giây phút thôi, họ cũng chỉ là những ngưiời lao động bình thường, dù đến nay vẫn chưa có sự thừa nhận chính thức nào dành cho họ...