Những đối tượng được miễn, giảm giá thuê nhà Nhà nước

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Thủ tướng Chính phủ đã ban hành khung giá thuê nhà thuộc sở Nhà nước mới, với mức tăng tới 4,5 lần so với giá thuê nhà hiện hành. Mặc dù tãng giá nhưng một số đối tượng thuê nhà Nhà nước vẫn được hưởng chính sách miễn, giảm với các mức khác nhau.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=44&NewsId=40826