Những đối tượng được giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập

NDĐT - Từ ngày 01-7 tới, quy định mới về học phí của Chính phủ có hiệu lực thi hành. Ngoài những đối tượng không phải đóng học phí, được miễn học phí, chính phủ còn quy định rõ các trường hợp được giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập.

Theo Nghị định 49, các đối tượng được giảm 70% học phí gồm học sinh, sinh viên các chuyên ngành nhã nhạc cung đình, chèo, tuồng, cải lương, múa, xiếc và một số chuyên ngành, nghề nặng nhọc, độc hại. Các đối tượng được giảm 50% học phí gồm: Trẻ em học mẫu giáo và học sinh, sinh viên là con cán bộ, công nhân, viên chức mà cha hoặc mẹ bị tai nạn lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp được hưởng trợ cấp thường xuyên; Trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông có cha mẹ thuộc diện hộ có thu nhập tối đa bằng 150% thu nhập của hộ nghèo; Học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở đi học nghề. Nhà nước sẽ cấp bù học phí cho các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập có đối tượng được giảm học phí theo số người học và mức thu học phí; đối với những đối tượng học mẫu giáo và phổ thông ngoài công lập, nhà nước sẽ cấp bù học phí theo mức học phí của trường công lập trong vùng. Với các đối tượng được giảm học phí ở các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học công lập, nhà nước cấp tiền trực tiếp để họ tự đóng học phí cho nhà trường. Những đối tượng được hỗ trợ chi phí học tập gồm: Trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông có cha mẹ thường trú tại các xã biên giới, vùng cao, hải đảo và các xã có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn; Trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông mồ côi cả cha lẫn mẹ không nơi nương tựa hoặc bị tàn tật, khuyết tật có khó khăn về kinh tế; Trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông có cha mẹ thuộc diện hộ nghèo theo quy định của nhà nước, không thuộc các xã biên giới, vùng cao, hải đảo và các xã đặc biệt khó khăn. Theo quy định, nhà nước hỗ trợ chi phí học tập trực tiếp cho những đối tượng kể trên mỗi tháng 70.000 đồng/học sinh để mua sách vở và các đồ dùng khác. Thời gian hưởng hỗ trợ được tính theo thời gian thực học và không quá 9 tháng/năm học. NGỌC TRÁC