Những đổi thay lớn sau gần 5 năm về với Thủ đô

KTĐT - Ngày cuối tuần, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hồ Quang Lợi cùng đoàn công tác của Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội đã tổ chức khảo sát tình hình phát triển kinh tế - xã hội tại 3 xã Yên Bình, Yên Trung, Tiến Xuân (huyện Thạch Thất) để đánh giá kết quả 5 năm mở rộng địa giới hành chính Thủ đô.

Xã Tiến Xuân, Yên Bình và Yên Trung trước khi sáp nhập về Hà Nội thuộc huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình. Các xã trên thuộc địa bàn vùng xa, có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, nhất là về cơ sở hạ tầng điện, đường, trường, trạm; tỷ lệ hộ nghèo luôn duy trì ở mức trên 2 con số.

Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hồ Quang Lợi thăm lớp thực hành của Trường THCS Yên Trung.

Tuy nhiên, sau gần 5 năm sáp nhập về Thủ đô, được sự quan tâm đầu tư của thành phố cùng các cấp, các ngành, 3 địa phương đã có những chuyển biến toàn diện trên các mặt công tác: Kinh tế phát triển, đời sống nhân dân không ngừng được nâng lên.

So với năm 2008, tổng giá trị sản xuất kinh tế 3 xã đạt trên 85,4 tỷ đồng, tăng 59,6% so với thời điểm mới sáp nhập; tốc độ tăng trưởng bình quân đạt hơn 10% với cơ cấu ngành nghề đa dạng từ nông nghiệp, lâm nghiệp đến thương mại, dịch vụ, du lịch. Các công trình điện, đường, trường học, trạm y tế của 3 xã được đầu tư nâng cấp với cơ sở vật chất, trang thiết bị đạt chuẩn quốc gia (thành phố đã đầu tư 442 tỷ đồng); phổ cập giáo dục tiểu học đạt 100%, phổ cập THCS đạt 90% và đã có nhiều học sinh, giáo viên giỏi cấp thành phố. Tỷ lệ hộ nghèo các xã hiện nay đều ở mức dưới 5%.

Kiểm tra thực tế tại một số trường học, cơ sở sản xuất của 3 xã, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hồ Quang Lợi bày tỏ sự phấn khởi trước những đổi thay không ngừng ở nơi đây. Đồng chí đề nghị huyện Thạch Thất và các xã cần phát huy những kết quả trong thời gian qua, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, xây dựng nông thôn mới, phấn đấu đến năm 2015, cả ba xã đạt hầu hết các tiêu chí nông thôn mới. Huyện Thạch Thất cũng cần tiếp tục quan tâm, hỗ trợ 3 xã Tiến Xuân, Yên Trung, Yên Bình; đặc biệt, cần tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động bảo tồn, phát huy văn hóa của người Mường, duy trì tinh thần đoàn kết cộng đồng dân cư trên địa bàn.