Những "độc chiêu" trốn mũ bảo hiểm

    Báo An Ninh Thế Giới
    Gốc

    Trên đường phố Hà Nội, những người không đội mũ bảo hiểm trở nên lạc lõng giữa dòng người. Hay xem 1001 cách để không phải đội "nồi cơm điện" lên đầu.

    Nguồn ANTG: http://vitinfo.com.vn/Muctin/Honviet/33953/default.aspx