Những DIVA thế hệ mới nói về tình yêu

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - "Tình yêu đối với tôi hiện giờ là điều gì đó xa xỉ, và tôi vẫn đang đi tìm kiếm cái “duyên” đó!", Hồ Quỳnh Hương trải lòng.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=24&NewsId=127839