Những điều luật lạ đời

    Báo Người Lao Động
    1 đăng lạiGốc

    Nhiều quốc gia trên thế giới có những điều luật lạ lùng, có khi rất vô lý

    Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/20090411120057704P0C1006/nhung-dieu-luat-la-doi.htm