Những điều khủng khiếp sẽ xảy ra khi mặt trời tự hủy diệt

- Mặt trời đang phát sáng nhờ đốt cháy 600 triệu tấn hydro mỗi giây, tạo ra heli. Khi lõi mặt trời bão hòa heli, nó sẽ co lại làm tốc độ phản ứng hạt nhân tăng lên và trở nên sáng hơn 10% sau mỗi một tỷ năm, có thể gây ra thảm họa hủy diệt với trái đất.

Theo Business Insider