Những điều khiến vợ khó chịu

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Nhiều nam giới coi vợ như thuộc quyền sở hữu. Họ ghen tuông, cách ly vợ khỏi những hoạt động xã hội. Đó chưa chắc đã phải là tình yêu mà đó là sự khẳng định quyền sở hữu.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=54&NewsId=88439