Những điều chắc chắn bạn chưa biết về hạn sử dụng sản phẩm

Hạn sử dụng sản phẩm, đặc biệt trong lĩnh vực ẩm thực là vô cùng quan trọng. Nhưng đôi khi, hạn sử dụng không đơn giản chỉ là "còn đát" hay "hết đát".

Video: Hạn sử dụng: Những điều không biết sẽ "chết liền":