Những điểm vui chơi lành mạnh, an toàn cho thiếu nhi

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND - Nhiều năm nay, hệ thống Nhà Thiếu nhi tỉnh Kiên Giang đã được các tỉnh, thành phố đánh giá cao trong các hoạt động phục vụ cho thiếu nhi trong và ngoài tỉnh.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=123262&sub=127&top=39