Những điểm mới của tăng lương tối thiểu vùng từ 1-7-2024

Bộ LĐ-TB&XH đề xuất Chính phủ ban hành nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1-7-2024 sau 2 năm áp dụng mức lương tối thiểu vùng theo Nghị định 38/2022.

Dự thảo Nghị định điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng tăng 6% so với mức hiện hành.

THU HƯƠNG - THÙY TRANG

Nguồn PLO: https://plo.vn/nhung-diem-moi-cua-tang-luong-toi-thieu-vung-tu-1-7-2024-post791292.html