Những địa điểm tuyệt tác do thiên nhiên sáng tạo nên

Những địa điểm tuyệt đẹp không hề được tạo ra từ bàn tay con người mà hoàn toàn do tự nhiên nhào nặn.

Những địa điểm tuyệt tác do thiên nhiên sáng tạo nên - Ảnh 1

Hang Cathedral (Alabama) sở hữu những tuyệt tác măng đá lớn nhất thế giới. (Nguồn: businessinsider)

Những địa điểm tuyệt tác do thiên nhiên sáng tạo nên - Ảnh 2

Cực quang (Alaska). (Nguồn: businessinsider)

Những địa điểm tuyệt tác do thiên nhiên sáng tạo nên - Ảnh 3

Grand Canyon (Arizona) là quê hương của tảng đá The Wave, một hòn sa thạch với những viền sóng được tạo ra qua thời gian và xói mòn. (Nguồn: businessinsider)

Những địa điểm tuyệt tác do thiên nhiên sáng tạo nên - Ảnh 4

Rừng Ozark ở Arkansa. (Nguồn: businessinsider)

Những địa điểm tuyệt tác do thiên nhiên sáng tạo nên - Ảnh 5

Công viên quốc gia ở California có nhiều cây cao nhất thế thế giới có tuổi thọ hàng trăm năm tuổi. (Nguồn: businessinsider)

Những địa điểm tuyệt tác do thiên nhiên sáng tạo nên - Ảnh 6

Đỉnh núi Pikes ở Colorado. (Nguồn: businessinsider)

Những địa điểm tuyệt tác do thiên nhiên sáng tạo nên - Ảnh 7

Rừng lá vàng bên sông Connecticut. (Nguồn: businessinsider)

Những địa điểm tuyệt tác do thiên nhiên sáng tạo nên - Ảnh 8

Đầm lầy Cypress ở Delaware. (Nguồn: businessinsider)

Những địa điểm tuyệt tác do thiên nhiên sáng tạo nên - Ảnh 9

Đầm lầy Everglades ở Florida. (Nguồn: businessinsider)

Những địa điểm tuyệt tác do thiên nhiên sáng tạo nên - Ảnh 10

Bức điêu khắc trên đá trong công viên Stone Mountain ở Georgia, cao nhất thế giới. (Nguồn: businessinsider)

Những địa điểm tuyệt tác do thiên nhiên sáng tạo nên - Ảnh 11

Núi lửa kilauea ở Hawaii. (Nguồn: businessinsider)

Những địa điểm tuyệt tác do thiên nhiên sáng tạo nên - Ảnh 12

'Cầu vồng lửa' ở Idaho. (Nguồn: businessinsider)

Những địa điểm tuyệt tác do thiên nhiên sáng tạo nên - Ảnh 13

Thác băng ở Illinois. (Nguồn: businessinsider)

Những địa điểm tuyệt tác do thiên nhiên sáng tạo nên - Ảnh 14

Đụn cát trong hồ Michigan ở Indiana (Nguồn: businessinsider)