Những dây phơi cũng là câu chuyện văn hóa

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Một anh bạn làm trong nghề kiến trúc, nhưng là một Việt kiều mới về nước nói với tôi: "Hà Nội bây giờ đẹp gấp nghìn lần so với thời bao cấp.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=22&NewsId=109571