Những dấu mốc trong sự nghiệp của ông Dmitry Medvedev

Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev sinh ngày 14/9/1965 tại Leningrad

1999-2000: Phó Chánh văn phòng Tổng thống LB Nga

2000: Phó Chánh văn phòng thứ nhất Tổng thống LB Nga

2000-2002: Phó Chủ tịch, Chủ tịch Hội đồng giám đốc Công ty Gazprom

10/2003: Chánh văn phòng Tổng thống LB Nga

1/2005: Phó Thủ tướng thứ nhất LB Nga

3/2008-3/2012: Tổng thống LB Nga

5/2012: Thủ tướng LB Nga

5/2018: Tái bổ nhiệm làm Thủ tướng LB Nga

15/1/2020: Từ chức Thủ tướng LB Nga

Ông Medvedev luôn được xem là một đồng minh thân cận của ông Putin. Tổng thống Putin đã cảm ơn ông Medvedev trong thời gian làm Thủ tướng, và đã đề nghị tạo chức vụ mới Phó chủ tịch Hội đồng An ninh dành cho ông.

Nguồn VNEWS: http://vnews.gov.vn/nhung-dau-moc-trong-su-nghiep-cua-ong-dmitry-medvedev