Những dấu ấn nổi bật về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2022

    Báo Tiền Phong
    1 liên quanGốc

    Sáu tháng đầu năm 2022, tốc độ tăng trưởng kinh tế Việt Nam tiếp tục có sự phục hồi mạnh; kinh tế vĩ mô duy trì ổn định, lạm phát được kiểm soát; các lĩnh vực văn hóa, xã hội, đời sống người dân được chú trọng; quốc phòng, an ninh được tăng cường, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo…

    Linh Anh

    Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/infographic-nhung-dau-an-noi-bat-ve-tinh-hinh-kinh-te-xa-hoi-6-thang-dau-nam-2022-post1451455.tpo