Những công cụ Anti-virus sáng giá dành cho năm 2008

    Báo Công Thương
    Gốc

    XHTTOnline: Sự lây nhiễm của virus máy tính và sự phá hoại của nó là mối quan tâm hàng đầu của người sử dụng máy tính hiện nay. Do đó vần đề trang bị cho hệ thống máy tính một chương trình tự động phát hiện sự tồn tại của virus ngay trước khi nó lây nhiễm và phá hoại là một vấn đề có tính chất sống còn......

    Nguồn Công Thương: www.xahoithongtin.com.vn/index.asp?ID=52&subjectID=14014