Những con số về người khuyết tật thế giới

Trong số 10 người khuyết tật có 8 người sống ở các nước đang phát triển, 70 triệu người khuyết tật cần xe lăn song chỉ 5-15% có xe lăn.

Nhấp chuột để xem kích thước chuẩn.

Ngày Quốc tế Người khuyết tật 3/12 năm 2019 có chủ đề “Thúc đẩy sự tham gia và lãnh đạo của : Thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững”./.

(TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/infographics-nhung-con-so-ve-nguoi-khuyet-tat-the-gioi/ 610905.vnp