Những con số 4 không nên bỏ qua

    Báo Tiền Phong
    Gốc

    Năm 2007 qua, trong lĩnh vực giải trí có nhiều album, phim, sách, vở kịch hay. TNTS chọn những tác phẩm văn hóa chạm được đến gần và nhiều nhất trái tim của công chúng trong năm 2007.

    Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/Kinhte/2008/2/6/225314.tno