Những con người của đường Trường Sơn huyền thoại

    Báo Công An Nhân Dân
    Gốc

    “Chúng tôi vẫn thường có gương, lược và cài hoa lan rừng trong buồng lái xe để tạo cảm giác lãng mạn và vơi đi sự căng thẳng của chiến tranh”, một nữ TNXP đường Trường Sơn tâm sự.

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/vanhoa/2009/5/113497.cand